Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Toroq  
> It-Triq il-Kbira, San Ġużepp

> Toroq Priċipali

> Toroq fil-Ħamrun li għandhom l-aspett reliġjuż fihom

> Għal min huma imsemmija it-toroq tal-Ħamrun

> Niċeċ u Statwi fit-Toroq tal-Ħamrun

> Pjazez u Gonna

> Inħawi fil-Ħamrun
 

Triq Karmnu Abela
Triq Joseph Abela Scolaro
Triq Alexander
Triq l-Atocia
Triq Manwel Attard
Triq Willie Attard
Triq Ġuże’ Bajada
Triq Giovanni Barbara
Triq Barth
Triq il-Birrerija
Triq il-Kanonku Bonnici
Triq Ċensu Borg
Triq Eugenio Borg
Ta’ Braxia
Triq Brighella
Triq Ċensu Buġeja
Triq Pawlu Burlo’
Triq Anton Buttigieg
Triq Lord Byron
Triq Dun Frans Camilleri
Triq Ġuże’ Maria Camilleri
Triq Tommaso Caruana Demajo
Triq Indri Cilia
Triq Adelaide Cini
Triq Dun Nerik Cordina Perez
Triq Danny Cremona
Triq Roger Debattista
Triq Monsinjur De Piro
Triq Fra Diegu
Sqaq id-Duluri Nru. 1
Triq id-Duluri
Triq Wenzu Dyer
Triq id-Duka ta’ Edinburgh
Triq Eldorado
Triq Farsons
Triq Fatati
Triq il-Ferrovija
Sqaq il-Forn
Triq Gafa’
Triq Joe Gasan
Saqa il-Għajn
Triq l-Għasafar
Misraħ is-Sebgħa ta’ Ġunju 1919
Triq Kamelja
Triq il-Kbira San Ġużepp
Sqaq il-Kubrit
Triq il-Kunċizzjoni
Triq Tunu Lentini
Triq il-Liċew
Triq Manuel Magri
Triq Patri Magri
Triq Maitland
 

Triq Wenzu Mallia
Triq Wenzu Mifsud Bonnici
Triq il-Kappillan Mifsud
Triq Miggiani
Triq Mile End
Triq il-Mimosa
Triq Mountbatten
Pjazza Kappillan Muscat
Triq A.Muscat Azzopardi
Triq in-Nazzarenu
Triq Nazzjonali
Triq Nuzzo
Triq Fra Gaetano Pace Forno
Triq Ġuże’ Pace
Triq Dun Ġorġ Preca
Sqaq il-Qasab
Triq Ħal Qormi
Triq Qrejten
Triq Pawlu Saliba
Triq San Fidiel
Triq San Franġisk
Triq San Gejtanu
Sqaq San Gejtanu
Triq San Ġwann
Pjazza San Pawl
Sqaq San Pawl
Trejqet San Pietru
Triq Santa Marija
Trejqet Sant’ Anna
Triq Sant’ Antnin
Sqaq Sant’ Antnin
Sqaq San Tumas
Triq San Tumas
Triq is-Santissima Trinita’
Triq Santu Wistin
Triq San Vinċenz
Triq Schembri
Triq Joe Sciberras
Triq is-Sewwieqa
Triq l-Iskola
Triq is-Sorijiet iż-Żgħar tal-Fqar
Triq l-Ispartani
Triq it-Tramm
Triq il-Kappillan Valletta
Triq Mikiel Anton Vassalli
Triq Dun Edgar Vella
Triq Villambrosa
Triq Emmanuele Vitale
Triq il-Vittorja
Triq Oscar Zammit
Triq Żimelli

IMG_4417_edited.jpg (77735 bytes) toroq1.jpg (85905 bytes) IMG_4420_edited.jpg (76116 bytes)
IMG_4412_edited.jpg (59855 bytes) IMG_4380_edited.jpg (71155 bytes) IMG_4381_edited.jpg (65800 bytes)
toroq 4.jpg (84488 bytes) toroq3.jpg (81266 bytes) toroq.jpg (83286 bytes)
IMG_4296_edited.jpg (86318 bytes)    

Pjazez u Ġonna

Pjazza Kappillan Muscat Hamrun.jpg (325644 bytes) pjazza fra diegu Hamrun.jpg (253969 bytes) gnien oreste chircop Hamrun.jpg (264817 bytes)
     
misrah il-vittmi Hamrunizi.jpg (271536 bytes) pjazza7gunju  Hamrun.jpg (232993 bytes)  
     
     
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt