Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Toroq Prinċipali tal-Ħamrun

Triq Dun N. Cordina Perez
Triq Ħal-Qormi (Qormi Road)
Triq I. Cilia (I. Cilia Street)
Triq id-Duluri (Our Lady of Sorrows Street)
Triq il-Ferrovija (Railway Street)
Triq il-Kappillan Mifsud (Parish Priest Mifsud Street)
Triq il-Kbira San Ġużepp (St. Joseph High Street)
Triq il-Kunċizzjoni (Immaculate Conception Street)
Triq Joe Scibberas (Joe Scibberas Street)
Triq Manwel Magri (Manoel Magri Street)
Triq Mimosa (Mimosa Street)
Triq Mountbatten (Mountbatten Street)
Triq San Ġorġ Preca (St. George Preca Street)
Triq San Ġużepp (St. Joseph Street)

 


 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt