Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Pjazez u Ġonna fil-Ħamrun

• Pjazza San Pawl (Saint Paul's Square)
• Pjazza Kappillan Muscat (Kappillan Muscat Square)
• Misraħ is-Sebgħa ta’ Ġunju 1919 (7th June 1919 Square)
• Misraħ il-Vittmi Ħamruniżi (Ħamrun Victims Square)
• Ġnien Oreste Kirkop (Oreste Kirkop Garden)

 


 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt