Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Toroq fil-Ħamrun li għandhom l-aspett reliġjuż fihom

• Pjazza San Pawl (St. Paul Square)
• Sqaq id-Duluri (Our Lady of Sorrows Alley)
• Sqaq San Ġużepp (St. Joseph Alley)
• Sqaq San Gejtanu (St. Cejtan Alley)
• Sqaq San Pawl (St. Paul Alley)
• Sqaq San Tumas (St. Thomas Street)
• Sqaq Sant' Antnin (St. Anthony Alley)
• Trejqet San Pietru (St. Peter Path)
• Trejqet Sant' Anna (St. Anne Path)
• Triq Fra Diuegu (Fra Diegu Street)
• Triq id-Duluri (Our Lady of Sorrows Street)
• Triq il-Kanonku Bonnici (Canon Bonnici Street)
• Triq il-Kbira San Ġużepp (St. Joseph High Street)
• Triq il-Kunċizzjoni (Immaculate Conception Street)
• Triq il-Vittorja (Our Lady of Victories Street)
• Triq in-Nazzarenu (Jesus of Nazareth Street)
• Triq is-Sorijiet iż-Żgħar tal-Fqar (Little Sisters of the Poor Street)
• Triq is-Santissima Trinitΰ (Holy Trinity Street)
• Triq San Fidiel (St. Fedeles Street)
• Triq San Franġisk (St. Frances Street)
• Triq San Ġorġ Preca (St. George Preca Street)
• Triq San Ġwann (St. John Street)
• Triq San Gejtanu (St. Cejtan Street)
• Triq San Tumas (St. Thomas Street)
• Triq San Vinċenz (St. Vincent Street)
• Triq Sant' Antnin (St. Anthony Street)
• Triq Santa Marija (St. Mary Street)
• Triq Santu Wistin (St. Augustine Street)
• Żona Tad-Duluri (Our Lady of Sorrows Area)


 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt