Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Civic Club

Is-Civic Club, soċjeta li twaqqfet f’Jannar ta’ l-1954, tinsab fl-aktar parti ċentrali tal-Ħamrun ma’ ġenb il-knisja maestuża tal-Patrun tagħna l-Ħamruniżi San Gejtanu.

Sa mill-bidu din is-Soċjeta kellha l-għan ewlieni tagħha li tkun waħda soċjali, rikreattiva u edukattiva.

Dan il-club iservi sabiex il-Ħamruniżi jkollhom post fejn wieħed jista’ jiltaqa' għar- rikreazzjoni f’post li m’hux marbut ma xi kulur politiku jew bandistiku. Miftuħ għal kulħadd mingħajr ebda diskriminazzjoni ta’ kulur, nazzjonalita’ jew twemmin.

Dan il-post ma’ tul dawn is-snin serva bħala lok li fih kien jiltaqa’ l-Kunsill Ċiviku, wieħed minn ta’ l-ewwel li kien hawn f’Malta. Dan il-Kunsill kien speċi ta’ Kunsill Lokali li għandna illum bid-differenza li ma kienx elett mill-poplu Ħamruniż iżda kien iħaddan fih rappreżentanza mill-Għaqdiet kollha stabbiliti fil-Ħamrun.

Dan il-post ġie offrut kemm-il darba sabiex iservi ta’ mejda newtrali fejn jistgħu jiltaqgħu dawk għaqdiet jew individwi li bejniethom kien ikun hemm xi tilwima jew nuqqas ta’ ftehim. Bosta drabi nżammu fil-lokal taħditiet u laqgħat reliġjużi, rikreattivi, informattivi, kulturali kif ukoll mediċi.

Għal xi żmien serva ta’ post fejn dilettanti tal-kitarri u mandolini kienu jiltaqgħu sabiex jgħaddu ftit ħin ta’ mistrieħ hemm waqt li jipprattikaw id-delizzju tagħhom.

Fl-isport dan il-Klabb Ċiviku għamel bosta suċċessi. Kellu wieħed mill-aqwa teamijiet tal-football tad-dilettanti li isimhom kien il-‘Ħamrun Eagles’.

Għadd ta’ unuri oħra ma’ tul is-snin inrebbħu bit-teamijiet tal-biljard u tad-darts.

Fi żmienna dan il-klabb iservi ukoll bħala s-sedja ta’ xi għaqdiet oħra fosthom l- R.A.F.A. - Royal Air Force Association li hi għaqda ta’ ex service men ta’ Royal Air Force. Tiltaqa’ fih ukoll il-Fondazzjoni Dun Nerik f’ġieh il-maħbub u qatt minsi il-Kappillan Monsinjur Dun Nerik Cordina. Peress li kien Kappillan maħbub u r-rrispettat minn kulħadd li baqa’ msemmi għal ħidmietu fil-parroċċa, l-aktar għall-ġid kbir spiritwali u materjali li wettaq fil-Ħamrun. Kien ukoll strumentali sabiex inbniet il-ġmiel ta’ koppla li għandha l-knisja San Gejtanu.

Ma’ tul dawn l-54 sena li ilha mwaqqfa din is-soċjeta’ kellha bħala Presidenti lill dawn is-Sinjuri, Anġlu Farrugia, Joseph Tabone, Paul Peter Sultana u l-President attwali, Gaetano Cristina.


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt