Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Ħamrun Spartans

It-team tal-football tal-Ħamrun Spartans twaqqaf fl-1907, mitt sena ilu. Dan il-club glorjuż huwa rinomat sew għas-supporters numerużi u brijużi li għandu. Il-kuluri ta dan it-team huma l-aħmar u l-iswed waqt li l-laqmijiet sinonimi ma’ dan il-club u supporters tiegħu huma ta’ ‘Werwer’ u ‘Tas-Sikkina.

Sa mill-bidu li ġew imwaqqfa, it-team tal-Ħamrun Spartans stabbilixxew ruħhom sew fil-kampjonat Malti, tant li fl-1913-1914 saru għall-ewwel darba champions tal-kampjonat Malti meta kellhom goal average aħjar mit-team tas-St. Georges. It-tieni kampjonat rebħuh erba’ snin wara, meta rebħu l-play off għal darba oħra kontra St. Georges. L-aqwa player f'dawk iż-żminijiet għall-ispartans kien Gejtu Psaila imlaqqam il-ħaċċa. Fiż-żminijiet ta’ wara dawk ta’ l-għoxrinijat u t-tletinijat, kienu żminijiet ftit diffiċli għal dan it-team fejn bosta players tajbin telqu u sieħbu ma’ clubs oħra.

Mat-twelid tat-team tal-Ħamrun Liberty, twieldet ukoll era ta’ suċċessi ġdida għal dan il-club. Wara li dan it-team reġa’ irritorna fl-ogħla diviżjoni fl-1946-47, bidel ismu għal dak ta’ Ħamrun Spartans. Reġgħu bdew ġejjin l-unuri. Fil-fatt rebħu ma’ l-ewwel il-Johnnie Walker Championship Trophy u l-Cassar Cup. Aktar unuri f’dik l-era inrebbħu fl-1948-49 meta reġgħu ħadu l-Cassar Cup u bejn 1947-1952 spiċċaw erba’ darbiet runners up.

Għal darba oħra fis-snin 60 kienu żminijiet kwieta għall-Ispartans tant li fl-1969-70 ġew relegati. Għalkemm irritornaw fl-ogħla diviżjoni huma reġgħu ġew relegati fl-1973-74 fejn għamlu sentejn sakemm reġgħu kienu promossi.

Wara 36 sena bla ma jieħdu unuri prestiġjużi, l-Spartans ħadu l-league għar-raba’ darba u FA Trophy f’għeluq il-75 sena mit-twaqqif tal-club. Minn hawn bdiet era tad-deheb għal dan il-club taħt it-tmexxija tal-President Victor Tedesco. Players ta’ ċertu kalibru ngħaqdu mal-Ħamrun fosthom Raymond u George Xuereb, Edwin Farrugia u Carlo Seychell, bil-kowċ ikun Alfred Cardona. F’dan iż-żmien ukoll, Victor Tedesco irnexxielu jġib l-ewwel barranin jilgħabu mat-team wara ħafna żmien, dawn kienu Peter Hatch u John Linacre.

Il-Ħamrun Spartans kien l-ewwel team f’Malta li waqqaf rekord ġdid meta fil-Kompetizzjoni tal-UEFA irnexxielu jirbaħ darbtejn lil-Ballymena ta’ Irlanda, jiġifieri kemm ġewwa pajjiżna u anke f’pajjiżhom. F’dan il-perjodu tat-tmeninjiet, il-Ħamrun irnexxielhom jirbħu tliet darbiet il-league, ħames darbiet l-FA Trophy u darbtejn is-Super Cup u l-Euro Cup.

Fil-bidu tad-disgħinijiet il-Ħamrun irnexxielhom jerġgħu jirbħu l-league, l-FA Trophy u darbtejn is-Super Cup. Minn hawn il-Ħamrun bdew jiffaċċjaw problemi kbar finanzjarji li minħabba fihom telqu diversi players u spiċċaw ġew relegati kemm fis-sena 1998-98, 2003-04, 2005-06, kull darba jerġgħu jiltilgħu fl-ogħla diviżjoni bħala Champions is-sena ta’ wara.

Illum il-ġurnata dan il-club, li huwa wieħed mil-ftit clubs li għandu ground tal-ħaxix tiegħu imsemmi għal Victor Tedesco, jemmen li għandu jagħti `ans lit-tfal li joħorġu min-nursery tiegħu.

League Championship
1913/14, 1917/18, 1946/47, 1982/83, 1986/87,
1987/88, 1990/91

League Runners/Up
1911/12, 1912/13, 1914/15, 1918/19, 1919/20,
1947/48, 1948/49, 1949/50, 1951/52, 1984/85

FA/Rothmans Trophy
1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992

FA/Rothmans Trophy Finalists
1946, 1969, 1995

Super Cup
1987, 1988, 1989, 1991, 1992

Euro Cup
1985, 1987

First Division Champions
1999/2000, 2004/05, 2006/07
Division 2 Champions
1921/22, 1932/33, 1933/34, 1937/38, 1975/76

Cassar Cup
1946/47, 1948/49
Division 2 Knock/Out
1946/47, 1947/48, 1952/53, 1970/71


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt