Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Ħamrun Liberty

Il-Ħamrun Liberty twaqqaf minn grupp ta’ żgħażagħ mill-Bini ta’ l-Isqof fil-Blata l-Bajda li kienu jitlaqqgħu minn Dun Maurice Mifsud biex jagħlimhom. Fl-1963 dawn waqqfu team tal-football bl-isem ta’ ‘Ħamrun White Rock Rangers’, li f’dik l-istess sena ħadu sehem fl-I.A.S.C.

L-ewwel klabb ta’ din il-għaqda kien fil-Lord Plumer Bar fi Triq Irjali. Meta dan il-lokal għalaq marru fir-Radio City Bar jew kif kien magħruf bħala ta’ ‘Duminku’. F’dak iż-żmien, jiġifieri lura għaż-żmien erbgħin, minn dan il-bar ħareġ it-team famuż tal-Liberty li aktar tard saru l-Ħamrun Spartans li ħadu l-league u l-Cassar Cup fl-1947.

Fl-1966 il-kumitat ta’ dan il-club fuq suġġeriment tal-President bidlu l-isem ta din il-Għaqda għal Ħamrun Liberty biex jimxu fuq il-passi ta’ dak it-team famuż. Fl-1967 il-klabb mar fi Triq Camelia fejn aktar tard fl-1973 ġie mkabbar u miftuħ uffiċjalment mil-Mons. Gonzi. Dan kien l-uniku bini sportiv li fetaħ dan l-isqof li ma kien midħla xejn ta’ l-isport iżda huwa għamel hekk minħabba l-fatt li dan il-klabb kien ħareġ mill-bini ta’ Isqof.

Dun Anton Portelli kellu ukoll sehem kbir f’din il-Għaqda, apparti l-fatt li għamel bidla għall-aħjar, ħareġ bl-idea tan-nursery fejn imbagħad ħarġu players bħal Michael Degiorgio, Marco Grech, Leo u Gejtu Refalo, Joe Brincat, Stefan Sultana u oħrajn. Żgur li dawn taw sehem importanti fl-era tad-deheb li għamlu l-Ħamrun Spartans fit-tmenijijiet.

Din l-Għaqda maż-żmien ma baqgħetx biss fil-qasam tal-football iżda għamlet ukoll suċċessi fi sports ieħor bħall-basketball, boċċi, snooker u dan l-aħħar ukoll hemm is-sezzjoni Festa li tieħu ħsieb li tarma in-naħa tal-Blata l-Bajda minn pjazza San Pawl ‘l isfel jew ta’ wara x-xatba kif xi uħud issejħulha, għall-festa ta’ San Gejtanu.

Websajt: http://www.hamrunliberty.com


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt