Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Grupp Armar - Festa Kuncizzjoni

Il-grupp armar, twaqqaf fl-1982 bl-iskop li jieħu ħsieb l-armar tal-festa tal-parroċċa Immakulata Kunċizzjoni. Il-grupp kien twaqqaf nhar it-28 ta’ Lulju 1982 minn Joe Pace u l-ewwel membri kienu Ivan Bugeja, Sandro Buttigieg, Silvio Cacciattolo, Pawlu Camilleri, Franco Cassar, Joseph Doublet, Noel Doublet u Mario Scerri.

Fl-ewwel snin tiegħu l-grupp kien jiltaqa’ ta’ kuljum fis-sala Dun Edgar Vella li tinsab taħt il-knisja fejn aktar tard marru f’garaxx kbir li hemm ftit metri l-bogħod mill-knisja. Il-membri matul is-sena kienu jieħdu ħsieb jirranġaw l-armar li jkun ġarrab xi ħsarat u anki jaħdmu fuq armar ġdid. Meta toqrob il-festa umbagħad jibdew bil-preparamenti biex jintramaw it-toroq kif jixraq għal festa. Dan il-grupp ħa ħsieb li jagħmel xogħolijiet oħra li minn żmien għal żmien kien ikun hemm bżonn li jsiru fil-knisja.

Matul is-snin l-grupp kien ukoll jorganizza diversi attivitajiet fosthom kompetizzjonijiet tat-table soccer, darts, billiards, subbuteo u table tennis. Il-grupp kellu ukoll it-tim tal-futbol. Kienu jiġu organizzati ukoll barbecues, ħarġiet ħdejn il-baħar u ikliet. Attivita` ewlenija kienet is-serata annwali li kienet issir għal żmien il-Milied fis-sala parrokkjali. Fl-1985 il-grupp kien ħa sehem fil-Festa Żgħażagħ li kienet saret fin-Naxxar u fil-Festival taż-Żgħażagħ li kien organizzat mill-parroċċa fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali taż-Żgħażagħ. Dan il-grupp għall xi snin kien jippubblika fuljett bl-isem ta’ Ħolqa m’Oħra.

Maż-żmien il-grupp evolva kemmxejn, l-aktar għall-fatt illi t-tradizzjonijiet taż-żgħażagħ tbiddlu mhux ħażin. Saħansitra kellu ukoll jinbidel il-post fejn oriġinarjament kien jiltaqa’ l-grupp. Minflok il-membri bdew jiltaqgħu fil-maħżen ta’ l-armar li l-parroċċa għandha fi Triq Qrejten.

Il-lum il-grupp qed jieħu ħsieb jagħmel armar ġdid l-aktar fejn jidħlu bandalori u xogħol fl-injam. Fil-fatt, il-membri tal-grupp armar għamlu ħames pedestalli ġodda għall-istatwi, tmin pilandri għall-linef u ġie anki restawrat it-trofew. Saru ukoll żewġ statwi ġodda, dik tal-Kunċizzjoni u oħra ta’ l-anġlu, b’tifkira tal-25 sena anniversarju.

Minn żmien għal żmien il-grupp jorganizza numru t’attivitajiet fosthom ħarġiet, barbecues, kompetizzjonijiet, iċ-Ċenaklu Ħaj, lotteriji, it-tqassim ta’ rigali fi żmien il-Milied u anki l-carcade tal-festa. Barra minn hekk ta’ kull sena matul il-festa l-grupp armar qed jippubblika l-ktieb tal-festa.


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt