Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

F.Ż.L. Hamrun

Il-F.Ż.L. Ħamrun jew aħjar il-Forum Żgħażagħ Laburisti Ħamrun hija fergħa attiva ferm taż-żgħażagħ tul dawn l-aħħar snin, li kull ġimgħa jiltaqgħu fiċ-ċentru tal-Partit Laburista tal-Ħamrun. F’din il-fergħa jista’ jidħol kulħadd ta’ kull twemmin reliġjuż, kulturali u sess bejn l-14 u il-30 sena li naturalment jaqbel mal-prinċipji ta’ politika ta’ din l-organizzazzjoni.

Din il-għaqda għadna relazzjonijiet tajba ħafna ma’ għaqdiet Maltin u barranin, tant li kull sena tkun mistiedna minn diversi għaqdiet barranin għal ‘youth seminars’. Uħud mill-pajjiżi li l-membri ta’ dan il-forum attendew għalihom huma Franza, l-Italja, l-Polonja, it-Turkija, Slovenja, Ċipru u oħrajn. Is-sena li għaddiet dan il-forum organizza seminar internazzjonali ġewwa Malta bit-tema ‘All Equal All Different’, li għalih attendew ħames pajjiżi barranin.

Parti mix-xogħol ta’ din il-fergħa huwa li naraw xi problemi jiffaċċjaw iż-żgħażagħ fil-ħajja ta’ llum, nippruvaw insibu soluzzjonijiet b’ideat ġodda u nwassluhom għand l-amministrazzjoni tal-Partit. Għan ieħor huwa li nressqu aktar żgħażagħ u nies ġodda lejn il-Partit Laburista, inħeġġuhom jipparteċipaw u jwasslu l-opinjoni flimkien il-ħsus il-poplu. Membri ta’ dan il-forum jieħdu taħriġ dwar edukazzjoni politika u jipparteċipaw f’diversi diskussjonijiet kemm fuq ir-radio u t-televiżjoni. Minn żmien għal żmien jiġu organizzati diversi attivitajiet soċjali u kulturali għall-membri.


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt