Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > Istituti
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
Kappillani fil-Paroċċa San Gejtanu

Father Fortunat Valletta
Father Joachim (Dun Ġwakkin) Grech
Dun Ġużepp Muscat
Dun Gejtanu Mifsud
Dun Nerik Cordina Perezz
Dun Mattew Chircop
Dun Guzepp Pace
Dun Pawl Camilleri
Dun Pawl Fenech


Father Fortunat Valletta: 1881-1895

Father Fortunat Valletta minn Birkirkara kien l-ewwel kappillan għall-parroċċa ta San Gejtanu. Huwa laħaq qassis fl-1859 u kien iqaddes fil-kapella ta Portu Salvu fil-Ħamrun. Kien żmien meta l-popolazzjoni tal-Ħamrun bdiet tikber fdaqqa. Mal-komunita ta dak iż-żmien ħass il-ħtieġa li għandha tinbena Knisja ġdida u akbar fil-Ħamrun. Ma kinetx sorpriza li l-Isqof għamel lilu l-ewwel Kapillan għax-xogħol kbir li wettaq biex din il-knisja titlesta.
 

Father Joachim (Dun Ġwakkin) Grech 1896

Dan il-kappillan ma tantx dam kappillan ta din il-paroċċa. Fil-fatt kull ma dam kien 3 xhur biss għax mar Arċipret fil-Knisja tal-Birgu.


Dun Ġużepp Muscat : 1896-1928

Dun Ġużepp Muscat kien mir-Rabat u dam kappillan 31 sena, mit-30 ta Diċembru 1897 sat-8 ta Diċembru 1928.

Dun Gejtanu Mifsud : 1929-1933

Dan il-kappillan, li kien iġib l-istess isem tal-qaddis ta din il-parroċċa, San Gejtanu kien mill-Belt Valletta. Dam kappillan mit-30 ta Ġunju 1929 sa 30 ta Awissu 1933.

Dun Nerik Cordina Perezz : 1934-1956

Dun Nerik Cordina Perezz kien l-ewwel Kappillan li kien mill-Ħamrun. Qabel sar kappilan fdin il-paroċċa kien kappillan fin-Naxxar. Fi żmienu nbniet il-kopla tal-knisja ta San Gejtanu. Ftit wara li sar Monsinjur miet. Dam Kappillan tal-Ħamrun mil-19 ta Awwisu 1934 sa 30 ta Settembru 1956.

Dun Mattew Chircop : 1957-1978

Dun Mattew Chircop mill-Marsa laħaq qassis fis-19 ta Ġunju 1943. Wara li serva fdin il-parroċċa bħala qasis, in]atar kappillan fit-22 ta Jannar 1957. Fi żmienu tkompla ix-xogħol ta tisbieħ ġewwa il-knisja San Gejtanu. Laħaq Monsinjur fit-30 ta Diċembru 1979.

Dun Guzepp Pace : 1979-1991

Bħal dak ta qablu, Dun Ġużepp Pace kien mill-Marsa u beda fil-parroċċa bħala qassis. Laħaq kappillan 28 ta Jannar 1979. Fdan iż-zmien il-Knisja San Gejtanu `ċelebrat għeluq il-100 sena bħala parroċċa. Fl-1991 huwa laħaq Arċipriet tal-Furjana. Minn hemm, fl-2006 reġa lura fil-Ħamrun biex jieħu ħsieb il-knisja tal-Madonna tas-Samra.

Dun Pawl Camilleri : 1992-

Dun Pawl Camilleri ħadem bis-sħiħ għall-għaqda ġewwa l-Ħamrun. Huwa żgur jibqa mfakkar fost il-ħafna xogħol li għamel, meta ta bidu fuq ix-xogħol ta restawr tal-kappella ta Portusalvu li kienet fi stat ħażin ħafna.

Dun Pawl Fenech

Dun Pawl Fenech, il-kappillan preżenti ta din il-parroċċa, tgħammed fiha ukoll. Wara li tlesta r-restwar fil-kappella ta Portusalvu, Dun Pawl fetaħha bħala proġett għall-adorazzjoni perpetwa. Dun Pawl, fost ħafna affarijiet ta ġid għal din il-paroċċa, beda ċ-ċelloli parrokkjali fil-paroċċa tagħna.
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt