Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Membri tal-Kunsill
 > Ufficcju Amministrattiv
 > Kunsilli Preċedenti
 > Proġetti mill-Kunsill
 > Telefons dwar Rapporti
Rapporti dwar ħsarat ta’ bozzoz
Meta persuna tirraporta ħsarat ta’ bozzoz huwa mitlub li jindika t-triq fejn tinsab il-bozza, in-numru tal-bozza kif ukoll fuq liema bieb tinsab il-bozza. Huwa importanti wkoll li min jirraporta jgħid jekk il-bozza hix mitfija jew jekk itteptipx.

Rapporti dwar ‘leakages’ ta’ ilma
Rapporti li jsiru lill-Kunsill dwar leakages ta’ ilma jiġu rraportati lill-Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma mill-istess Kunsill. Il-Kunsill ma jkollu ebda kontroll dwar meta it-tiswijiet isiru u għaldaqstant huwa suġġerit li min jagħmel lment f’dan ir-rigward jirraporta ukoll l-istess Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma fuq 8007 2222.

Rapporti relatati ma’ każijiet sanitarji
Rapporti li jsiru lill-Kunsill dwar każijiet sanitarji jiġu rraportati lill-Uffiċċju tas-Sanita, Ħamrun. Il-Kunsill ma jkollu ebda kontroll dwar meta jiġu investigati dawn ir-rapporti u għaldaqstant huwa suġġerit li min jagħmel lment f’dan ir-rigward jirraporta ukoll lill-istess Uffiċċju tas-Sanita fuq 2125 0809.

Il-Kunsill jixtieq jinforma lir-residenti li l-manutenzjoni tad-Drainage Inspection Box Covers hija dik tas-sid tar-risidenza kkonċernata u rapporti f’dan ir-rigward għandhom isiru direttament lill-Uffiċċju tas-Sanita.

Rapporti relatati ma’ ksur ta’ Liġijiet
Rapporti li jsiru lill-Kunsill dwar każijiet relatati ma’ ksur ta’ liġijiet jiġu rraportati lil-Għassa tal-Pulizija,Ħamrun. Il-kunsill ma jkollu ebda kontroll dwar meta jiġu investigati dawn ir-rapporti u għaldaqstant huwa suġġerit li min jagħmel lment f’dan ir-rigward jirraporta ukoll lill-istess Għassa tal-Pulizija fuq 2122 4266.

 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt