Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Membri tal-Kunsill
 > Ufficcju Amministrattiv
 > Kunsilli Preċedenti
 > Proġetti mill-Kunsill
Membri tal-Kunsilli Preċedenti
1 ta’ April 2007 - Prezent

Dr. Luciano Busuttil B.A., LL.D.
Is-Sur Vince Bonello
Is-Sur Johnaton Abela
Is-Sinjura Carmen Borg
Is-Sinjura Judith Bernardette Bugeja
Is-Sur Mario Caruana
Dr. Paula Mifsud Bonnici LL.D.
Is-Sur Christian Sammut
Is-Sur Cedric Valletta
Minst SMM(UK), MCIM (UK), M.B.A. (Maastricht)
 

Sindku
V/Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
.


1 ta’ Lulju 2004 – 31 ta’ Marzu 2007

Dr. Luciano Busuttil B.A., LL.D
Is-Sur Vince Bonello
Is-Sinjura Carmen Borg
Is-Sur Anthony Borg Caruana
Is-Sinjura Judith B. Bugeja
Is-Sur Omar Bugeja
Is-Sur Aaron Formosa
Dr. Paula Mifsud Bonnici LL.D
Is-Sur Cedric Valletta
Minst SMM (UK), MCIM (UK), M.B.A. (Maastricht)
 

Sindku
V/Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
.


1 ta’ April 2001 – 30 Gunju 2004
Dr. Luciano Busuttil B.A., LL.D
Is-Sur Vincent Bonello
Is-Sur Anthony Borg Caruana
Is-Sur Omar Bugeja
Is-Sur Josef Cuschieri
Is-Sur Vince Grech
Dr. Paula Mifsud Bonnici LL.D.
Is-Sinjura Joan Y. Simiana
Is-Sur Joe Zammit Cordina
 
Sindku
V/Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier


1 ta’ April 1998 – 31 ta’ Marzu 2001
Is-Sur Joe Zammit Cordina
Dr. Paula Mifsud Bonnici LL.D.
Is-Sur Lawrence Borg
Is-Sur Sonny Brincau
Is-Sur Josef Cuschieri
Is-Sur Vince Grech
Is-Sur Anselm Sciberras
Is-Sinjura Joan Y. Simiana
Is-Sur Mario Spiteri
 
Sindku
V/Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier


1 ta’ Marzu 1994 – 31 ta’ Marzu 1998
Dr Peter Attard M.D.
Dr Toni Abela LL.D
Is-Sur Mario Azzopardi
Is-Sur S Brincau
Is-Sur F. Farrugia
Is-Sur T. Fava
Is-Sur R Gauci B.E.M
Dr S Portelli LL.D
Is-Sur J Spiteri
Sindku
V/Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt