Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Membri tal-Kunsill
 > Ufficcju Amministrattiv
 > Kunsilli Preċedenti
 > Proġetti mill-Kunsill
Proġetti mill-Kunsill
 

Bini ta’ parkeġġ ta’ ħames sulari taħt l-art, uffiċini ġodda għall-Kunsill u ġnien fis-sit tas-Suq l-antik, triq id-Duka ta’ Edinburgh, Ħamrun.

Il-Kunsill Lokali Ħamrun f’konferenza stampa, ta’ bidu għal proġett ambizzjuż li ser ikun ta prestiġju kif jixraqlu l-poplu Ħamruniż ta’ bini ta’ parkeġġ ta’ ħames sulari taħt l-art, uffiċini ġodda għall-Kunsill u ġnien fis-sit tas-Suq l-antik, triq id-Duka ta’ Edinburgh, Ħamrun.

Sa mill-ewwel Kunsill f’din il-lokalita, kien ġie pjanat li jsir parkeġġ taħt l-art fil-Ħamrun sabiex tittaffa ftit il-problema tal-parkeġġ. Is-sit li ġie identifikat bħala wieħed ideali għal dan it-tip ta’ proġett kien dak magħruf aħjar bħala s-Suq l-Antik li jinsab fi Triq id-Duka ta’ Edinburgh. Ma dan il-proġett il-Kunsill Lokali Ħamrun daħal għal proġett ieħor, proġett ta’ bini ta’ uffiċini amministrattivi ġodda għall-Kunsill u ġnien li se jkunu kollha fl-istess sit.

Il-valur ta’ dan il-proġett huwa stmat li jlaħħaq €1,346,000.00. Il-parkeġġ li ser ikun amministrat mill-Kunsill ser ikun fih mal-160 post u d-dħul minn dan il-parkeġġ ser imur għall-Kunsill biex jitħallas is-self li jkun ħa biex isir dan il-proġett. L-uffiċini amministrattivi ser ikunu aċċessibbli minn żewġ toroq, minn Triq Duka ta’ Edinburgh fejn ser ikun hemm ġnien mill-isbaħ u wkoll minn Triq San Vinċenz. Dan il-bini ser jkun jikkonsisti f’ sala tal-komunita’ u uffiċini li ser ikunu mgħammra b’sistema ta’ energy saving. B’dan il-proġett il-Kunsill ser ikun qed jiffranka eluf kbar ta’ liri f’kera li għandu bħalissa li l’quddiem se jkunu jistgħu jintużaw għal-ġid tal-lokalita tagħna.

Wieħed ma jistax ma jsemmix li għalkemm l-applikazzjoni għal dan il-proġett ġie sottomess fl-1999, il-permess finali inħareġ wara ħafna snin ta qtigħ il-qalb u ħafna dewmien żejjed u burokrazzija minn ċertu Dipartimenti u Awtoritajiet tal-gvern. Wara li nħareġ il-permess mill-Mepa saru arranġamenti biex issir id-devoluzzjoni tas-sit mill-Gvern Ċentrali lill-Kunsill Lokali Ħamrun. L-iffirmar tal-kuntratt tad-Devoluzzjoni sar fit-13 ta’ Frar 2008.

Il-Kunsill Lokali Ħamrun jixtieq jirringrazzja lill dawk kollha li ħadmu bi sħiħ sabiex dan il-proġett importanti ikun jista jseħħ, kif ukoll jixtieq jiskuża ruħu mar-residenti tal-madwar għal-kull inkonvenjent li jista jkun hemm.


 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt