Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Membri tal-Kunsill
 > Ufficcju Amministrattiv
 > Kunsilli Preċedenti
 > Proġetti mill-Kunsill
 > Telefons dwar Rapporti
Minn Vince Bonello

Messaġġ tas-Sindku għall-okkażżjoni tal-festa.

Messaġġ wara l-ieħor u tibda tara kif għaddejjin is-snin, din id-darba mhux se nkun intikom tagħrif dwar l-ħidma li qed issir mill-Knsill, pero’ se niffoka l-iktar dwar il-festa tal-Patrun tagħna San Gejtanu, li l-Ħamruniżi kollha jkunu qed jistennewha bi ħġarhom. Jiena minn mindu dħalt fil-kariga ta’ Sindku, f’isem il-Kunsill ikolli l-involviment tiegħi mal-Kappillan, mal-għaqdiet u l-Pulizija, biex ikollna festa mill-aqwa. Jiena w sħabi nkunu mistiedna għall-quddiesa tal-festa u l-predikatur li jiġi dejjem jitkellem dwar il-ħajja u kif għix San Gejtanu, ixerred it-tagħlim nisrani u l-Evanġelju ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Ma jistax jonqos li nkunu kburin il-Ħamruniżi w inħobbu l-festa għax ma’ l-ewwel Erbgħat ta’ San Gejtanu dak li jkun qed jistenna jidħol ġo fih l-entużjażmu tal-festa, biex jieħu pjaċir b’dak li l-Għaqdiet jkunu ħejjew għall-festi esterni u għal dawk reliġjużi mħejjija min-naħa tal-Knisja.

Għandna nilqgħu bil-ferh lil dawk l-emigranti ħutna li huma barra minn xtutna li jiġu għall-okkażżjoni tal-festa li qiegħda tant għall-qalbhom biex jaqsmu w igawdu l-festa magħna. Irridu naħsbu wkoll f’dawk il-morda li ma jistgħux ikunu qrib tagħna għall-festi esterni w dawk ta’ ġewwa l-knisja.

Fl-aħħar irrid nappella bħala Sindku f’isem il-Kunsill bħal ma għamilna fis-snin li għaddew, għandna nifirħu b’mod ċivili u nobbdu għal dawk id-direttivi li jagħtuna s-superjuri tagħna. Nerġa f’ismi, sħabi l-kunsilliera w l-istaff, nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd, paċi, għaqda w ferħ.

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt