Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Hobbies Society

Hobbies Society twaqqfet fl-1966 ġewwa l-Ħamrun mill-fundatur tagħha is-Sur Anthony Pisani. L-iskop tagħha hu li tgħin lil-min għandu xi tip ta’ hobby.

Li wieħed ikollu ‘hobby’ mhux xi ħaġa diffiċli. Ħafna jfaddlu xi ħaġa bħala “Hobby”, iżda meta jiġu biex ikomplu, jsibuha ferm diffiċli. Hemm diversi raġunijiet għax jiġri dan. Ikun hemm minn dawk li jkun jonqoshom xi ftit ta’ inizzjattiva, filwaqt li jkun hemm oħrajn li jkunu jridu min jgħinhom u jurihom x’sejjer jinvolvi dak li sejrin jibdew jfaddlu.

Hemm uħud li jkunu jixtiequ jfaddlu xi ħaġa, iżda meta jiġu biex jagħżlu x’sejrin jaqbdu jfaddlu, jaqtgħu qalbhom mill-ewwel, għaliex dan il-‘hobby’ tagħhom sejjer inneffaqhom ħafna flus, ħaġa li mhux dejjem tapplika. Diversi huma dawk il-‘hobbies’ li ma jintefqux flus, eżempju t-tfaddil tat-tappini, kaxxi tas-sulfarini, biros bir-riklami, kalendarji tal-plastik, lapsijiet, tazzi u saħansitra bebbux ta’ diversi daqs u kuluri.

Kif kulħadd jaf, kull bidu hu iebes u għaldaqstant ħadd ma għandu jippretendi li jkollu xi kollezzjoni bħal dak li ilu jfaddal għal-ħafna snin sħaħ. Wieħed għandu jibda bil-mod u malajr jinduna li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar il-kollezzjoni tiegħu tikber.

Għal dawk li jistgħu jonfqu, hemm baħar ta’ affarijiet mnejn wieħed jista’ jagħżel, bħal per eżempju t-tfaddil tal-kupuni tas-sigarretti, ‘badges’, pupi bil-kostum nazzjonali, bolli, fotografija u mitt ħaġa oħra.

Permezz tal-Bolli ħafna isiru jafu xi flus użati f’ċerti artijiet barranin, waqt li minn ifaddal il-kappuni tas-sigarretti jew xi kappuni ta’ ditti oħra, jistgħu jiftaħħru li fil-kollezzjoni tagħhom għandhom tagħrif dwar diversi suġġetti bħal ma huma annimali, vapuri, friefet, ħut, ferroviji, fjuri u ħafna suġġetti oħra.

Għaldaqstant hija ta’ mportanza kbira li t-tfal jiġu mħajjrin li jibdew xi ‘hobby’ li mhux biss jgħinhom jiżviluppaw il-karattru tagħhom, imma wkoll jgħinhom jitgħallmu aktar fil-ħin liberu tagħhom. Wara kollox ma jkunx hemm biss tfal, għax kif kulħadd jaf it-tfal tal-lum huma l-irġiel u n-nisa t’għada.

It-Tnax il-Fundatur tal-Hobbies Society

Pisani Anthony

Buttigieg

Delia

Balzan Alferd

Bennetti Francis

Briffa Anthony

Camilleri Carmel

Camilleri Joseph

Criminale Domenic

Mercieca Anthony

Pace Henry

Pugliesevich Austin

  

Tipi ta' Hobbies

 

 

 

 

 

 

 

Badges

 

 

Commercial Items:

Books

 

 

Ashtrays

Carthofily

 

 

Ball pens

Clocks / Watches

 

 

Bottles

Military

 

 

Cigar Bands

Numismatics

 

 

Drip Mats

Philately

 

 

Key rings

Photography

 

 

Labels

Postcards

 

 

Lighters

Space

 

 

Matchboxes

Stones, Minerals

 

 

Mugs / Tumblers

 

 

 

Playing Cards

 

 

 

Stickers

 

 

 

Traveling Soap

Modeling:

 

 

Wrappers (Chocolate Etc.)

Aircraft

 

 

Oncology (seashells)

Buses / Cars

 

 

Cigarette Cards

Cribs

 

 

Cigarette Packets

General

 

 

Coupons

Railway

 

 

Folklore, Maltese

Sea craft

 

 

Films

 

 

 

Gardening

 

 

 

Glasses

 

 

 

Souvenirs

Transport:

 

 

Religious

Aircraft

 

 

Telecard

Buses / Cars

 

 

Kinder

General

 

 

 

Sea craft

 

 

 

Trains

 

 

Work:

 

 

 

Fret

 

 

 

Matchsticks

 

 

 

Peg

Sports

 

 

Seashell

 

 

 

Arts

 

 

 

Woodwork


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt