Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki

Aikido

L-‘Aikido’ hija għaqda li bdiet topera f’Malta fl-1993. Fl-2006 fetħet fergħa ġewwa l-Ħamrun fl-iskola ta’ Marija Assumpta fejn jiġu organizzati diversi korsijiet għal dawk li jixtiequ jitgħallmu l-‘Aikido’. Il-lezzjonijiet huma mgħallma minn ‘instructor’ kwalifikat u ta’ ċinturin iswed.

Kif jimplika l-isem, l-‘Aikido’ huwa tip ta’ difiża personali, ‘Self Defence’, Ġappuniż, b’differenza. Dan għaliex fiha wieħed ma jkunx mitlub jkun vjolenti jew aggressiv billi jagħti bil-ponn jew bis-sieq, imma li jiddefendi ruħu billi jdawwar favur tiegħu l-istess enerġija ta’ l-avversarju kontrih stess.

Dan kollu jiġi mgħallem minn aspett tekniku billi wieħed jitħarreġ jiddefendi lilu nnifsu minn diversi tipi ta’ attakki bħal qbid ta’ l-idejn, daqqiet ta’ ponn u bis-sieq, attakki minn wara, kif ukoll minn armi. Jiġu trattati xenarji ukoll ta’ attakki li jsiru fit-toroq.

L-‘Aikido’ m’hux biss forma teknika, imma fiha wieħed jitgħallem ukoll jużaha fil-ħajja ta’ kuljum għax tħarreġ lill-individwu jħares lejn ‘konflitt’ minn angolu differenti. Minflok ma wieħed jopponi jew jirreżisti, wieħed jimxi mal-moviment jew argument pero’, jisfrutta s-sitwazzjoni għal vantaġġ tiegħu.

Il-lezzjonijiet huma mqassma f’diversi partijiet fosthom, ‘warming-up, stretching, breakfalls, defensive skills,’ passi u teknika.

Dan it-taħriġ jgħin l-individwu isir aktar mentalment ko-ordinat, flessibbli, dixxiplinat, assertive u mimli b’aktar enerġija.

Bħal ma wieħed jista’ jifhem dan it-tip ta’ ‘Self Defence’ ma jirrekjedix saħħa fiżika, u għalhekk huwa ideali ħafna għat-tfajliet.


Aftar informazzjoni tista’ tinkiseb billi wieħed iċempel fuq in-numru 9989 9733 jew iżur www.aikidomalta.net.


 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt