Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
.
   

Merħba fis-sit uffiċjali tal-Kunsill Lokali Ħamrun.

Kunsill HamrunF’dan is-sit tistaw issibu diversi informazzjoni dwar il-Ħamrun u dak kollu li jagħmel il-Ħamrun. Hekk ukoll ħa ssibu informazzjoni dwar ix-xogħol li jkun qed iwettaq il-Kunsill Lokali Ħamrun fil-lokal tagħna. Il-ħsieb tagħna hu li din l-informazzjoni tkompli tikber maż-żmien biex l-storja tal-lokal tagħna tkun aktar aċċessibli u magħrufa.


Il-Kunsill Lokali Ħamrun jixtieq iħeġġeġ ukoll, biex min għandu aktar informazzjoni dwar il-Ħamrun jew ritratti li jixtieq li jkun f’dan is-sit jista jikkuntatjana biex b’hekk ikunu jistgħaw jitgawdew minn kullħadd.


Qabel ma saret ir-rijabilitazzjoni tat-toroq madwar il-Knisja tas-Samra fl-2006 mill-Kunsill Lokali Hamrun, kien hemm zewg kanuni mdefsin fl-art imissu maz-zuntier tal-istess Knisja. Dak iz-zmien dawn ingabru minn Heritage Malta bhala patrimonju nazzjonali.

Minn xi kitbiet irrizulta li fl-inhawi tal-Knisja tas-Samra kien hemm batterija kbira fi zmien l-Imblokk tal-Francizi billi l-Maltin zammew l-ghadu li ma johrogx barra l-Bieb tal-Bombi. Ghall-inhawi tas-Samra dawn il-kanuni kellhom certu valur sentimentali, barra dak storiku.

Kien ghalhekk li ghal dawn l-ahhar snin il-Kunsill Lokali Hamrun thabat biex dawn jergghu jigu ritornati.
 

DSCF0489.JPG (287653 bytes)   DSCF0490.JPG (290215 bytes)   DSCF0491.JPG (283196 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fittex fis-Sit
 
.

Attivitajiet tal-Kunsill:


> Avviz

Il-kunsill lokali ħamrun jixtieq javża li persuni mhux residenti tal-ħamrun li jipparkjaw f’ “żoni ta’ parkeġġ limitat bil-ħin” indikati fit-toroq b’tabelli, għandhom jużaw l-arloġġi tal-ħin.

> Bye-Law


• Use of Facilities and Administration (Hamrun Local Council)


• Uzu ta’ Facilitajiet u Amministrazzjoni (Kunsill Lokali Hamrun)


Arkivju >>

.

kunsill hamrun  fc.jpg (1081323 bytes)

.
Kummenti u Suġġerimenti
Ibgħat il-kummenti u is-suggerimenti tiegħek lill-Kunsill Lokali Ħamrun
Agħfas hawn >>
.
Talenti u Passatempi
Informa lill-Kunsill Lokali Ħamrun bit-talent jew passatemp tiegħek
Agħfas hawn >>
.
   
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt